2015:13 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mieån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:13
Diarienummer:
436-971-15
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
233
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:13

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mieån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder. Detta har givit ett mångfacetterat kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. Mieån och sjön Mien har också varit avgörande för flottningen i södra Sverige och har därmed haft en betydelsefull roll under Sveriges tid som stormakt och den skogsindustriella utvecklingen

Kontakt