2015:12 Ejder på Utklippan 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
502-436-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:12

Populationsutveckling och jämförelse med inventeringar inom hela utbredningsområdet.

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av ejder ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfåglar.

Kontakt