2015:12 Ejder på Utklippan 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:12

Diarienummer: 502-436-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår:

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:12

Populationsutveckling och jämförelse med inventeringar inom hela utbredningsområdet.

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av ejder ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfåglar.

Kontakt