2015:11 Miljökvalitetsmålen 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:11

Diarienummer: 501-2577-15

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:11

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.
Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Kontakt