2015:11 Miljökvalitetsmålen 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
501-2577-15
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:11

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.
Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Kontakt