2015:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:1

Diarienummer: 706-2864-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Omslag Rapport 2015:1

Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och orsakar årligen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall. Rökning påverkar även personer i omgivningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobak är ett
av de långsiktiga målen i den svenska ANDT politiken
(alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Kontakt