2015 Badebodaån - Vattenanknutna kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
436-971-15
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
251
Publikationstyp:
Rapport
Omslag

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Badebodaån ingår i Alsteråns huvudavrinningsområde (HARO 75), den har sin början i Kronobergs län i Uppvidinge kommun för att sedan rinna österut genom ett flertal sjöar t.ex. Kiasjön innan den mynnar ut i sjön Allgunnen i Högsby kommun, Kalmar län. De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och ålder längs Badebodaån. Detta har givit ett varierat kulturlandskap med historiskt djup vilket har stor betydelse för förståelsen av det förflutna.

Rapporten är utgiven av Länsstyrelsen Kronoberg.

Kontakt