2015 Årsredovisning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 148

Publikationstyp: Rapport

2015 Årsredovisning

Ännu ett händelserikt år har passerat och 2015 var ett spännande år ur många aspekter. Viktiga arkeologiska fynd, som Gripshunden, väckte under året ett stort intresse och satte Blekinge på världskartan. Den stora flyktinginströmningen innebar stora utmaningar för framförallt kommunerna och Migrationsverket, samtidigt fick Blekinge ett befolkningstillskott som kan bidra till länets mångfald, tillväxt och utveckling på lite längre sikt.

Kontakt