Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013

Om publikationen

Löpnummer: Rapportserien Skåne i utveckling. Rapport 2014:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Barnhälsorapport

Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning.

Kontakt