Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
Rapportserien Skåne i utveckling. Rapport 2014:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Barnhälsorapport

Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning.

Kontakt