2014:9 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:9

Diarienummer: 405-3806-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:9

En välfungerande bostadsmarknad har betydelse för länets utveckling och det krävs en planering för att kunna förse bostadsmarknaden med lämpliga bostäder. Bostadsmarknaden i Blekinge län har under en lång följd av år varit stabil och befunnit sig i ett läge av god balans. Men även i perioder av god stabilitet måste aktiv planering bedrivas för att balans ska kunna upprätthållas och bostadsutbudet motsvara medborgarnas behov.

Kontakt