2014:9 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:9
Diarienummer:
405-3806-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:9

En välfungerande bostadsmarknad har betydelse för länets utveckling och det krävs en planering för att kunna förse bostadsmarknaden med lämpliga bostäder. Bostadsmarknaden i Blekinge län har under en lång följd av år varit stabil och befunnit sig i ett läge av god balans. Men även i perioder av god stabilitet måste aktiv planering bedrivas för att balans ska kunna upprätthållas och bostadsutbudet motsvara medborgarnas behov.

Kontakt