2014:7 Extrema vattenstånd i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2014:7
Diarienummer:
424-250-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:7

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge analyserat extrema vattenstånd i ett framtida klimat. För att få en kvantitativ uppskattning av dessa extremer har SMHI beräknat
återkomsttider för vattenståndstidsserier. Den globala havsnivåhöjningen enligt IPCC:s nya AR5-rapport har varit central när återkomsttider i ett framtida klimat uppskattats. Rapporten presenterar metodiken som använts, samt återkomsttider i form av tabeller och figurer.

Kontakt