2014:6 Biotopvårdsplan för Bräkneåns södra del

Om publikationen

Löpnummer: 2014:6

Diarienummer: 583-1154-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:6

Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Under en femårsperiod pågår projekt Målarmusslans återkomst ger friskare åar som syftar till att rädda musslan och
förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige. I Blekinge är det inom Natura 2000-områdena Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet
är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Södermanland samt Karlstads universitet. Projektet är ett EU-finansierat LIFE-projekt och
utgör en del av arbetet med att skydda och återställa hotade naturvärden.

Kontakt