2014:4 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2014:4

Diarienummer: 501-2376-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:4

Sveriges miljöarbete ska syfta till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och arbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i
samhället. Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar tillsammans med Skogsstyrelsen för att samordna och administrera det regionala miljömålsarbetet. Detta innebär bland annat att ge vägledning och inspirera lokala och regionala aktörer som näringsliv, kommuner, kommunförbund, Region Blekinge och Landstinget Blekinge med flera.

Kontakt