2014:26 Restvärme i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2014:26
Diarienummer:
420-1760-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:26

Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.

Kontakt