2014:26 Restvärme i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2014:26

Diarienummer: 420-1760-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:26

Att öka tillvaratagandet av industriell restvärme (spillvärme) är ett viktigt steg för att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön. Dessutom är det ett sätt att effektivisera
företagandet och därmed öka konkurrensförmågan liksom att det kan skapa arbetstillfällen i och därmed utveckling av energibranschen.

Kontakt