2014:25 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:25
Diarienummer:
404-2855-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:25

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr. 43 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ska länsstyrelsen bland annat följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Länsstyrelsen ska i samband med detta särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter.

Kontakt