2014:23 Miljökvalitetsmålen 2014 – Uppföljning av miljötillståndet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2014:23

Diarienummer: 501-2070-14

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:23

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

Kontakt