2014:22 Blekinges miljömåltid Ekologisk mat

Om publikationen

Löpnummer: 2014:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:22

En dag med fokus på vår mat. Den 16:e oktober 2014 genomfördes en temadag med fokus på hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serverades en ekologisk måltid som kopplades samman med undervisning om miljö, konsumtion och livsstil.

Kontakt