2014:22 Blekinges miljömåltid Ekologisk mat

Om publikationen

Löpnummer:
2014:22
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:22

En dag med fokus på vår mat. Den 16:e oktober 2014 genomfördes en temadag med fokus på hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serverades en ekologisk måltid som kopplades samman med undervisning om miljö, konsumtion och livsstil.

Kontakt