2014:21 Övervakning av sandödla och dess livsmiljöer i Blekinge 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:21
Diarienummer:
511-675-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:21

En inventering av sandödla genomfördes i Blekinge 2004. Vid inventeringen noterades förekomst av sandödla och lämpligt habitat för arten avgränsades. Många nya lokaler hittades vid inventeringen, och många lokaler har även hittas efter 2004. Blekinge är därmed det län i landet med flest kända sandödlelokaler.

I Blekinge förekommer sandödlor i gamla sand- och grustag, längs järnvägsvallar och på skjutbanor, men även på hällmarker, i vägkanter och i betesmarker.

Kontakt