2014:20 Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:20

Diarienummer: 583-1154-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 177

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:20

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.

Kontakt