2014:20 Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
583-1154-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
177
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:20

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera den regionala miljöövervakningen och ta fram ett nytt program för åren 2015-2020. Detta program redovisar den planerade miljöövervakningen för Blekinge län och beskriver den verksamhet som pågår i länet.

Kontakt