2014:2 Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2013–En undersökning av 9 lokaler

Om publikationen

Löpnummer: 2014:2

Diarienummer: 581-1905-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:2

Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Blekinge län år 2013. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

Kontakt