2014:2 Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2013–En undersökning av 9 lokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2014:2
Diarienummer:
581-1905-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:2

Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Blekinge län år 2013. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

Kontakt