2014:18 Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
420-440-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:18

Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Kontakt