2014:18 Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2014:18

Diarienummer: 420-440-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:18

Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Kontakt