2014:17 Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
420-1745-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:17

För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.

Kontakt