2014:17 Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:17

Diarienummer: 420-1745-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:17

För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn.

Kontakt