2014:16 Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:16

Diarienummer: 583-1154-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:16

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel.

Kontakt