2014:16 Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:16
Diarienummer:
583-1154-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:16

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel.

Kontakt