2014:15 Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
582-1448-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:15

Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk.

Kontakt