2014:15 Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer: 582-1448-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:15

Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk.

Kontakt