2014:14 Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
511-675-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:14

Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.

Kontakt