2014:14 Inventering av trumgräshoppa i Blekinge 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:14

Diarienummer: 511-675-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:14

Inom ramen för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för trumgräshoppa (Kindvall 2011), giltigt 2011-2015,
har kända lokaler i Blekinge besökts under 2012-2014 med syfte att uppskatta populationsstorleken med avseende på hannar.

Kontakt