2014:13 Kyrkhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
433-1959-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:13

Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren.

Kontakt