2014:13 Kyrkhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer: 433-1959-13

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:13

Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren.

Kontakt