2014:12 Anpassning till ett förändrat klimat – Blekinges regionala handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2014:12

Diarienummer: 420-2989-13

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2014-12

Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
Målgruppen är lokala och regionala aktörer verksamma i Blekinge län.

Kontakt