Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2014:10 Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserbar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter.
Rapporten visar på stora möjligheter att utvinna solenergi i Blekinge - ett viktigt underlag i arbetet med att främja förnybar energi och minska samhällets klimatpåverkan.

Är du nyfiken på hur solelpotentialen ser ut i just din kommun?
Läs mer i rapporten Solelpotentialen i Blekinge per kommun.

Kontakt