2014:1 Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum - Åtgärder och aktiviteter 2013-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2014:1
Diarienummer:
511-134-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:1

Under de senaste tre åren har det genomförts åtgärder och aktiviteter för att förbättra situationen för grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum i Blekinge län. Översiktlig inventering visar att arten ökar. En noggrann analys av yttäckning i utvalda delpopulationer visar att arten ökat markant. En genetisk analys av arten visar att förekomsten i Jämtland, trots morfologiska skillnader, sannolikt är samma art.

Kontakt