2014:1 Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum - Åtgärder och aktiviteter 2013-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:1

Diarienummer: 511-134-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:1

Under de senaste tre åren har det genomförts åtgärder och aktiviteter för att förbättra situationen för grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum i Blekinge län. Översiktlig inventering visar att arten ökar. En noggrann analys av yttäckning i utvalda delpopulationer visar att arten ökat markant. En genetisk analys av arten visar att förekomsten i Jämtland, trots morfologiska skillnader, sannolikt är samma art.

Kontakt