2013:9 Stora möjligheter att producera mer biogas i Blekinge!

Om publikationen

Löpnummer: 2013:9

Diarienummer: 420-3072-2012

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 100

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:9

Hushållsavfall, avloppslam och gödsel innehåller en stor mäng energi som borde untyttjas. I Blekinge uppskattas potentialen till drygt 120 GWh/år, vilket kan jämföras med behovet för busstrafiken i länet på totalt 28 GWh/år. Den största potentialen finns i lantbrukets gödsel.

Kontakt