2013:9 Stora möjligheter att producera mer biogas i Blekinge!

Om publikationen

Löpnummer:
2013:9
Diarienummer:
420-3072-2012
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
100
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:9

Hushållsavfall, avloppslam och gödsel innehåller en stor mäng energi som borde untyttjas. I Blekinge uppskattas potentialen till drygt 120 GWh/år, vilket kan jämföras med behovet för busstrafiken i länet på totalt 28 GWh/år. Den största potentialen finns i lantbrukets gödsel.

Kontakt