2013:8 Groddjuren på Utklipporna - Sex arter och två hybrider

Om publikationen

Löpnummer:
2013:8
Diarienummer:
511-301-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:8

De senaste årens inventeringar har visat på att fyra av Utklippornas fem groddjursarter förekommer i begränsad omfattning medan den femte, den grönfläckig padda Bufo viridis, är helt dominerade på de tre undersökta öarna Södraskär, Norraskär och Mellanskär.

Kontakt