2013:6 Ett hållbart Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2013:6
Diarienummer:
502-2005-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:6

Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016

Kontakt