2013:6 Ett hållbart Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2013:6

Diarienummer: 502-2005-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 41

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:6

Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016

Kontakt