2013:5 Övervakning av epifytiska indiaktorarter i utvalda nyckelbiotoper

Om publikationen

Löpnummer: 2013:5

Diarienummer: 511-127-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:5

70% av Blekinges landyta är skogsklädd. 14% av dessa utgörs av ädellövskog. Syftet med övervakningen i utvalda nyckelbitoper med ädellövskog är att följa utvecklingen av biologisk mångfald, med hjälp av indikatorarter. Rapporten berör även särskilda ansvarsarter för Blekinge.

Kontakt