2013:5 Övervakning av epifytiska indiaktorarter i utvalda nyckelbiotoper

Om publikationen

Löpnummer:
2013:5
Diarienummer:
511-127-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:5

70% av Blekinges landyta är skogsklädd. 14% av dessa utgörs av ädellövskog. Syftet med övervakningen i utvalda nyckelbitoper med ädellövskog är att följa utvecklingen av biologisk mångfald, med hjälp av indikatorarter. Rapporten berör även särskilda ansvarsarter för Blekinge.

Kontakt