2013:4 Värna Vårda Visa Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2013:4

Diarienummer: 512-469-11

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2014:4

Ett program för förvaltning av skyddade naturområden i Blekinge 2012-2016

Kontakt