2013:4 Värna Vårda Visa Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2013:4
Diarienummer:
512-469-11
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2014:4

Ett program för förvaltning av skyddade naturområden i Blekinge 2012-2016

Kontakt