2013:3 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2013:3

Diarienummer: 502-1739-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:3

Under hösten 2010 och 2011 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 20 kiselalgsunder-sökningar (tre 2010 och sjutton 2011), vilka samtliga analyserades under 2011.

Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU) samt för att användas i ett utvecklingsprojekt inom miljömålsuppföljningen som leds av Länsstyrelsen i Blekinge.

Kontakt