2013:3 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2013:3
Diarienummer:
502-1739-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:3

Under hösten 2010 och 2011 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 20 kiselalgsunder-sökningar (tre 2010 och sjutton 2011), vilka samtliga analyserades under 2011.

Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU) samt för att användas i ett utvecklingsprojekt inom miljömålsuppföljningen som leds av Länsstyrelsen i Blekinge.

Kontakt