2013:23 Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:23
Diarienummer:
512-1060-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:23

De flesta kustfiskbestånden i Sverige förvaltas i dagsläget inte alls. Hos flera rovfiskarter i egentliga Östersjön har rekryteringsskador rapporterats, vilket tros leda till förändringar i kustens ekosystem. Projektet ”Fredade lekområden vid Blekingekusten” startades 2010 i syfte att inventera och kartlägga lekområden för gädda, abborre och sik längs Blekingekusten. Med hjälp av provfisken, intervjuundersökningar och fjärranalys ska detta underlag användas för att vid behov, bilda fredade lekområden längs Blekinges kustområden.

Kontakt