2013:22 Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge län 2013. System Aqua bedömning av sju vattendrag.

Om publikationen

Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
502-1414-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:22

En naturvärdesbedömning har genomförts för sju vattendragssträckor i Blekinge län. Naturvärdesbedömningen baseras på det nationella bedömningssystemet System Aqua
(Naturvårdsverket, 2001). System Aqua innefattar bedömning av vattendragens grad av naturlighet, förekomst av rariteter (arter) samt artrikedom. Dessa utgör så kallade värderingsgrunder, varav naturlighet viktas högst och artrikedom lägst. En mängd parametrar ingår i begreppen och därtill beaktas även speciella förhållanden. Grundförutsättningen för System Aqua-metoden är att vattendragen är biotopkarterade enligt föreskriven metodik

Kontakt