2013:21 Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2013:21
Diarienummer:
420-717-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:21

I Blekinge finns många aktörer som arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att stärka arbetet har vi gemensamt bildat Klimatsamverkan Blekinge, ett forum med representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter.Med Klimatsamverkan Blekinge som plattform har vi utarbetat denna Klimat- och energistrategi med tydliga mål och åtgärder. Strategin är upplagd så att åtgärderna omspänner hela samhällets bredd. Oavsett vilken företeelse i samhället som man tittar på så finns det relevanta mål och åtgärder för att minska klimatpåverkan, genom att minska energianvändningen eller genom att ersätta fossila bränslen med förnybara.

Kontakt