2013:20 Epifyter i bokskog -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
511- 3780-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:20

Fr.o.m. år 2011 har Länsstyrelsen i Blekinge valt att ingå i ett gemensamt program för övervakning av bokskog. Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Kontakt