2013:20 Epifyter i bokskog -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:20

Diarienummer: 511- 3780-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:20

Fr.o.m. år 2011 har Länsstyrelsen i Blekinge valt att ingå i ett gemensamt program för övervakning av bokskog. Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Kontakt