2013:2 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:2
Diarienummer:
404-2258-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:2

Rapporten är en sammanställning av den enkät som skickats ut av landets alla länsstyrelser, som gäller byggnadsnämndernas verksamhet under 2012. Syftet är att ge en bild av tillsynsläget i kommunerna och vilka svårigheter det kan finnas att tillämpa lagen samtidigt som den ger ett underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Kontakt