2013:2 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:2

Diarienummer: 404-2258-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:2

Rapporten är en sammanställning av den enkät som skickats ut av landets alla länsstyrelser, som gäller byggnadsnämndernas verksamhet under 2012. Syftet är att ge en bild av tillsynsläget i kommunerna och vilka svårigheter det kan finnas att tillämpa lagen samtidigt som den ger ett underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Kontakt