2013:19 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2013:19
Diarienummer:
501-2376-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:19

Sveriges miljöarbete syftar till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och miljöarbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

Som miljömål för Blekinge län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Sammanställningen uppdaterades 2013-12-19 med ett nytt etappmål.

Kontakt