2013:19 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2013:19

Diarienummer: 501-2376-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:19

Sveriges miljöarbete syftar till en hållbar utveckling på alla nivåer och på lång sikt. Miljökvalitetsmålen har fastställts av riksdagen och miljöarbetet genomförs gemensamt av olika aktörer i samhället.

Som miljömål för Blekinge län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Sammanställningen uppdaterades 2013-12-19 med ett nytt etappmål.

Kontakt