2013:18 Miljökvalitetsmålen 2013 - bedömningar av miljötillståndet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2013:18
Diarienummer:
501-2942-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:18

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

I rapporten redovisas Blekinges bedömning av miljökvalitetsmålen år 2013. Inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel i Blekinge. Bedömningarna finns även tillgängliga på miljömål.se.

Kontakt