2013:18 Miljökvalitetsmålen 2013 - bedömningar av miljötillståndet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2013:18

Diarienummer: 501-2942-13

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:18

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

I rapporten redovisas Blekinges bedömning av miljökvalitetsmålen år 2013. Inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel i Blekinge. Bedömningarna finns även tillgängliga på miljömål.se.

Kontakt