2013:17 Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, Blekinge 2013. Resultat och jämförelse med tidigare undersökningar

Om publikationen

Löpnummer:
2013:17
Diarienummer:
502-768-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:17

Stora Kroksjön har undersökts vid två tillfällen under 1960-talet och vid sex tillfällen fr o m 1991. Vid samtliga tillfällen har samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallasea quadrispinosa. De övriga tre i
Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i Stora Kroksjön.

Kontakt