2013:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:16
Diarienummer:
405-4297-2013
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:16

Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick över bostadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tid samt lyfta fram lämplig information inför bedömning av marknadens utveckling över de närmast kommande åren.

Kontakt