2013:16 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:16

Diarienummer: 405-4297-2013

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:16

Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick över bostadsmarknaden i länet, följa utvecklingen över tid samt lyfta fram lämplig information inför bedömning av marknadens utveckling över de närmast kommande åren.

Kontakt