2013:14 Grönfläckig padda i Blekinge 2013 – Utplantering samt uppföljning på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer: 2013:14

Diarienummer: 511-301-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:14

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 3000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.

Kontakt