2013:14 Grönfläckig padda i Blekinge 2013 – Utplantering samt uppföljning på Flakskär

Om publikationen

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
511-301-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:14

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest sällsynta groddjur med en total populationsstorlek på endast 3000 individer på ett fåtal lokaler. Arten är därför rödlistad av Artdatabanken som akut hotad (CR) i den senaste rödlistan från 2010.

Kontakt