2013:13 Inventering av fjärilar och vedlevande skalbaggar i Gö naturreservat 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer: 511-777-2012

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:13

Gö naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter. Förutom ek finns i de rikare skogarna också ett varierande inslag av andra ädellövarter, främst ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm. Bok och ask förekommer i bestånd på några områden.

Kontakt