2013:13 Inventering av fjärilar och vedlevande skalbaggar i Gö naturreservat 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:13
Diarienummer:
511-777-2012
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:13

Gö naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter. Förutom ek finns i de rikare skogarna också ett varierande inslag av andra ädellövarter, främst ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm. Bok och ask förekommer i bestånd på några områden.

Kontakt