2013:12 Bottenfauna i Blekinge län 2012. Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2013:12
Diarienummer:
581-1976-2012
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:12

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2012 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet.

Kontakt