2013:12 Bottenfauna i Blekinge län 2012. Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2013:12

Diarienummer: 581-1976-2012

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:12

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Biologi AB under hösten 2012 genomfört bottenfaunaundersökningar i 13 rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljning i länet.

Kontakt