2013:11 Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2103:11

Diarienummer: 581-2254-2012

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2013:11

Under sensommaren och hösten 2012 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 8 kiselalgsundersökningar i vattendrag, vilka samtliga analyserades av Medins Biologi under 2012.

Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU).

Kontakt