2013:11 Kiselalger i vattendrag i Blekinge län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2103:11
Diarienummer:
581-2254-2012
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:11

Under sensommaren och hösten 2012 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 8 kiselalgsundersökningar i vattendrag, vilka samtliga analyserades av Medins Biologi under 2012.

Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU).

Kontakt