2013:10 Energibalans 2010 Blekinge och Småland – En gemensam energibalans för de fyra länen Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

Om publikationen

Löpnummer:
2013:10
Diarienummer:
420-1065
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2013:10

Energibalansen är en kartläggning över energiflödena i regionen. Frågor som besvaras är bland andra; Vilken och hur mycket energi förbrukas i regionen? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras regionalt? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen?

Kontakt