Broschyr om Länsstyrelsen

Om publikationen

Löpnummer: 2012

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 44

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

Länsstyrelsen har en unik ställning i det demokratiska systemet eftersom vi är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sverige är indelat i 21 län. Alla län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig, samordnande myndighet med ansvar för tillsyn. Vi är också en servicemyndighet och en instans för överklagande.

Kontakt