2012:9 Färdplan 2050-Hur kan Blekinge bidra till ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser år 2050

Om publikationen

Löpnummer: 2012:9

Diarienummer: 500-2988-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2012:9

Klimatförändringarna kan få mycket allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. I FN:s regi har flera konferenser hållits de senaste decennierna i syfte att nå internationella överenskommelser om utsläppsminskningar. Inom EU tog man under år 2011 fram en färdplan för att minska utsläppen med 80 % fram till år 2050. Även i Sverige har arbetet nu inletts med att ta fram en färdplan för hur vi ska kunna nå Riksdagens beslutade klimatvision om ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Kontakt