2012:8 Water management in Lithuania, Poland and Sweden - Comparisons of the EU Water Framework Directive in practice

Om publikationen

Löpnummer:
2012:8
Diarienummer:
537-00086-2010
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
171
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2012:8

Rapport på engelska med sammanfattning på svenska

"Vattenförvaltning i Litauen, Polen och Sverige - praktisk tillämpning av ramdirektivet för vatten"

Det övergripande syftet med denna studie var att jämföra vilka åtgärder som införs till följd av EU’s ramdirektiv för vatten (2000/60/EC). Studien ingår i MOMENT, ett EU-projekt med samarbetspartners i sju olika avrinningsområden som mynnar i Södra Östersjön. Rapporten ger också en översiktlig bild av vattenvårdsarbetet i Litauen, Polen och Sverige, något som är viktigt för att öka förståelsen och utbytet mellan projektdeltagarna. Avrinningsområdena som jämförs denna studie är Akmena-Dane River (Litauen), Bauda River (Polen) och Bräkneån (Sverige).

Kontakt